VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA OBSAH WEBU

Obsah stránek serveru www.gekonracing.cz je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření textů a fotografií pro jinou než osobní potřebu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu majitele je nezákonné.

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky a jiných materiálů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže vysvětlenými pravidly.

COOKIES

Cookies jsou používány na tomto webu za účelem sledování jeho návštěvnosti a zkvalitnění funkcionality webu.

Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, neprodleně web opusťte.

PROVOZOVATEL WEBU

Provozovatelem webu je společnost Gekon Racing s.r.o.. Veškeré požadavky týkající se webových stránek je třeba směřovat na tuto společnost.